Bác Thọ

Bác Thọ

Cầu Giấy - Hà Nội
Tôi đặt đúc một pho tượng chân dung tại công ty.
Chị Hồng

Chị Hồng

Tập Đoan Hợp Nhất
Tôi đặt mua một bộ đồ thờ cho nhà thờ họ
Trương Thanh Hải

Trương Thanh Hải

Khách hàng
Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.